serveis de neteja eco responsables - Neteja a domicili. Serveis de neteja Clean and Iron Service

Clean & Iron since 1987
Vaya al Contenido
Empresa Eco Responsable
empresa Eco Friendly

Consells de bones pràctiques ambientals del grup CLEAN AND IRON SERVICE. Empresa de serveis de neteja de qualitat a domicili des de 1987. www.cleaniron.net

servicios responsables con el medio ambiente

Portats pel dia a dia de les notícies i la urgència inculcada últimament pels mitjans de comunicació, tenim la tendència de ser més actius en l'aplicació de mesures correctores immediates com ara "A partir d'ara ja no faré això" o "a partir d'ara només utilitzaré allò altre". Però en el nostre dia a dia podem implementar moltes bones pràctiques, que si les apliquem amb constància, són tan importants i necessàries com les mesures urgents.

Les bones pràctiques inclouen una nova visió de les coses que consumim. Des d'aquest punt de vista, "Nou" no significa millor. Vol dir que quan barem comprar nou, alguna cosa passa a vell i en els millors dels casos es recicla o reutilitza, o generem un residu.

Molts objectes i béns del nostre dia a dia, com vehicles, aparells, estris, etc., són perfectament reutilitzables, millorables o reparables per poder servir durant molts anys sense haver de ser sistemàticament substituïts. Portats per pràctiques socials que valoren més el nou que el vell i en definitiva fomenten el consum per sobre de sentit comú, generem residus que augmenten el problema mediambiental del nostre planeta.

Hauríem de ser capaços de posar de moda el terme "Eco frendly" "Amics del medi ambient" per sobre de l'equació (Nou = Modernitat), que fomenta actualment la nostra societat.

Ser responsable i conseqüent amb el medi ambient hauria d'interpretar com a persona "Autèntica i noble" que no es deixa influenciar per les modes que només fomenten les males pràctiques de consum.


Productos biodegradables

I quines són aquestes bones pràctiques? Aquí us relacionem algunes que Clean & Iron Service s'aplica de manera sistemàtica i constant en tots els seus serveis:

Productes de neteja: Sempre homologats per la UE. Intentar buscar productes no només respectuosos amb el medi ambient, sinó també que les empreses fabricants implementen els protocols de reciclatge dels seus envasos. Utilitzar sempre productes concentrats, ja que aquest sistema permet reutilitzar els envasos i així evitar la generació constant de residus plàstics.

T'imagines una empresa que no tingui implementat aquest sistema, la quantitat de milers d'ampolles de plàstic que lliura anualment al nostre medi ambient?

Bosses d'escombraries: Sempre que es pugui i amb el consentiment del client, s'utilitzaran bosses biodegradables (fabricades en la majoria de casos amb Blat de moro) o fins i tot de paper. En algunes ocasions i si la paperera ho permet no utilitzar borsa complementària: les deixalles són buidats directament en una bossa més gran quan es realitza la neteja i es torna a aprofitar la borsa original.

Recollida selectiva: Informem a tots els nostres clients dels beneficis de fer una selecció en origen de deixalles a les seues instal·lacions. De ser respectuosos en el reciclatge de paper, en la utilització de gots no plàstics i sobretot en el consum de fungibles com paper de mans, paper higiènic i sabó de mans.

Paper Higiènic: Informem a tots els nostres clients de la possibilitat de subministrar paper higiènic 100% reciclat, lliure de blanquejadors de clor. Aquest paper té les mateixes virtuts i avantatges que qualsevol paper de color blanc. El color blanc del paper higiènic s'obté mitjançant un procés químic amb clors, altament contaminant per al medi ambient. És no seguir aquest procés, el paper higiènic tindria el color natural de paper reciclat.

Baietes, mopes, pals de fregar: Tot aquest material de neteja es reutilitza diverses vegades abans de ser substituït per material nou. Mitjançant un procés de rentat amb aigua calenta i desinfectant ecològic, es neteja i desinfecta deixant-lo en perfectes condicions per a un nou ús.

Eco responsables

Regreso al contenido