Mesures preventives pel coronavirus - Neteja a domicili. Serveis de neteja Clean and Iron Service

Clean & Iron since 1987
Vaya al Contenido
covid19 prevenció
escenari covid19


AQUEST CONJUNT DE MESURES TENEN COM A OBJECTIU AUGMENTAR LA SEGURETAT EN ELS SERVEIS CLEAN & IRON SERVICE, TANT DELS EMPLEATS COM DELS NOSTRES CLIENTS, AIXÍ COM FER UN TREBALL DE NETEJA I DESINFECCIÓ EFICAÇ I SEGUR PER TOTS.

1 ELEMENTS D'AUTOPROTECCIÓ DEL PERSONAL DE NETEJA
Ús de mascareta
Ús de guants en el moment de fer el treball
Ús de sistema per recollir cabells
Roba d'un sol ús per a cada client
Canvi de calçat / ús de peücs protectors.

2 PAUTES DE SEGURETAT
Distanciament físic de 2 metres
Rentat continuat de mans
Pautes d'ús correcte de la mascareta
Tos / esternuts a braç

3 PRODUCTES DE NETEJA
Ús de producte viricida i productes aprovats pel Ministeri de Salut
Baietes d'ús exclusiu per a cada client

4 FORMACIÓ DE TOtS ELS NOSTRES COL.LABORADORS
Formació específica en neteja i desinfecció
Informació sobre el COVID19
Actualització contínua d'informació oficial
Pautes de seguretat segons l'OMS i el Ministeri de Salut.

5 PUNTS CLAU DE DESINFECCIÓ
Hem elaborat una llista de punts clau a netejar i desinfectar, tant en domicilis particulars com en espais públics de qualsevol tipus, comerços i despatxos.
El personal de Clean & Iron Service posa especial atenció a:
Elements de contacte habitual: poms, tiradors, portes i finestres, aixetes, superfícies de contacte en mobles, ascensors, timbres, interruptors, baranes, mobiliari d'atenció al públic, elements comuns de contacte, zones de treball i mobiliari o elements compartits.

La ventilació de les estances allà on s'estiga treballant i en coordinació amb el client.

6 SEGUIMENT DELS SERVEIS
La persona responsable de cada Agència Clean & Iron Service, contacte amb el client com a mínim en iniciar o reiniciar un servei, i de forma reiterada durant l'any per facilitar la comunicació i intercanvi sobre el funcionament del servei i poder valorar i aportar el que el client necessita.

Igualment s'intensifica la comunicació setmanal amb cada emprada per a fer seguiment de la feina i detectar necessitats.

7 DIGITALIZACIÓ I REDUCCIÓ DE PAPER
Les empleades de Clean & Iron Service utilitzen la nostra plataforma en què marquen hora d'inici i hora de finalització del servei en la corresponent App que porten en els seus dispositius mòbils.

Excepte si el client ho demana per raons personals, l'enviament de factures es realitza per correu electrònic.

Protocols i normes internes de les agències Clean & Iron Service - Disponibles per a tots els nostres serveis i clients. Maig 2020. Veure 01.


Regreso al contenido