Crea la teva empresa amb clean and iron - Neteja a domicili a Barcelona i Catalunya. Clean and Iron Service.

Serveis de planxa a domicili
Vaya al Contenido


Vols crear la teva empresa?

Vol ser franquiciat de la marca Clean & Iron Service?
Recursos humans Clean & Iron
Cànon d'adhesió:
El cànon d'adhesió és de 11.000 € i correspon al dret de marca, exclusivitat de la zona, assessorament de posta en marxa i formació.

Local i infraestructura:
Despatx o negoci actual, acondicionament a càrreg del representant (sota criteris de la marca)

Material suministrat per la central i formació
Software de gestió i seguiment

Software de facturació
Material de despatx  i consumibles
Material publicitari
Manual de marca i protocols (Know How)


Formació

5 dies de formació empresarial intensiva a la nostra central

2 dies de formació practica a una agència de la nostra xarxa

Maquinària suministrada per la central
Màquina de pulverizació i extracció per la neteja de tot tipus de teixits
Aspirador industrial


Despeses d'obertura a carrec del representant

Gestió de recursos humans.
Preu Total de la representació: 18.800 € (Iva Iclòs)

Avantatge de ser representant de la marca  Clean & Iron Service. Marca reconeguda, líder i amb reconeixement internacional. Els avantatges de crear un negoci sota el règim de franquícia/representant són varis: Entre moltes raons en destaquem les següents. El concepte de negoci ja ha demostrat la seva viabilitat. El sistema ha estat estudiat i millora continuament. Aplicació continua de millores provades amb anterioritat. Assessorament continuat per part de la central. Una imatge de marca planificada i focalitzada en el nostre target de clients potencials. Experiència demostrada en la fidelització dels nostres clients. El representant es beneficia d'un negoci que ja s'ha experimentat.


Avantatges exclusius de Clean and Iron Service:


Les millors eines de gestió telemática.

Despeses del negoci proporcionals al volum de vendes de serveis.
Drets mínims d'entrada.
Cànons fixes.
Inexistència de Estocs de material.

Posibilitat de gestió en Coworking o domicili particular
Sector en continu creixement.


Informació de les nostres representacions
Telèfons : 931598659 o cleancentral@cleaniron.comEstarem encantats de parlar amb tu.


   Cleaning and Ironing

Regreso al contenido